Besättning:

Peter och Lena Rosén


Fabian Rosén, 9 år


Hampus Rosén, 7 år


August Rosén, 5 år